06/05/2019

Редовне активности организације

Након девет година рада да је тренутно у ПУ уписан значајан број Ромске деце у образовни систем.
08/05/2019

Укључи се

Циљ: Унапређивање локалних механизама подршке деци из ускраћених група и њиховим породицама. Акција „Укључи се“ има за циљ да одговори на проблем осипања деце из основног образовања
21/12/2019

Конференција ромске заједнице и локалних институција

Конференција је одржана 14.11.2019. године у малој сали Општине Смедеревска Паланка , присуствовало је 24 учесника/ца и то су : представници ромске заједнице, представници образовних институција,
21/12/2019

Званичнo потписивање уговора о гранту

Званичним потписивањем уговора о гранту у просторијама Сталне конференције градова и општина (СКГО), 3. септембра 2019. године, почела је реализација 36 пројеката