08/05/2019

Укључи се

Циљ: Унапређивање локалних механизама подршке деци из ускраћених група и њиховим породицама. Акција „Укључи се“ има за циљ да одговори на проблем осипања деце из основног образовања
07/10/2019

ЦИП Снажни од почетка

ЦИП Поводом програма Снажни од почетка и пројкета иницијатива за рани развој ромске деце у Србији од 2017 до 2018. године најзначајније резултате и успехе...