07/10/2019

ЦИП Снажни од почетка

ЦИП Поводом програма Снажни од почетка и пројкета иницијатива за рани развој ромске деце у Србији од 2017 до 2018. године најзначајније резултате и успехе...