Добродошли на наш сајт

15/12/2020

Uticaj diskiminacije na školovanje romske dece

Uticaj diskiminacije na školovanje romske dece Da bi smo pomogli romskoj zajednici koja ima svoje autentične etničke, nacionalne i kulturne karakteristike i tradiciju, da se integriše […]
10/12/2020

Едукација најмлађих генерација као антидискриминациона полуга – ЕГАЛ

Име пројекта: Едукација најмлађих генерација као антидискриминациона полуга – ЕГАЛ Реализује : Република Србија, општина Смедеревска Паланка у партнерству са ЦРРЗ Амаро дром. Финансира: Европска унија […]
06/11/2020

Утицај дискиминације на школовање ромске деце

Да би смо помогли  ромској заједници која има  своје аутентичне етничке, националне и културне карактеристике и традицију, да се интегришe у друштву подразумева да се  требају […]

Укратко о нама

Мисија

Удружење Центар за развој ромске заједницe ,,Амаро Дром“ је невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области унапређења положаја Ромкиња, образовања и еманципације ромске популације посебно младих у циљу бржег укључивања Рома у све савремене токове друштвеног живота.

...

У остваривању својих циљева Центар за развој ромске заједницe „Amaro drom“ промовише интересе жена, младих без обзира на њихов социо економски положај, расу, етничку и културну припадност, политичка и верска убеђења, сексуалну орјентацију, инвалидност или било који други облик различитости.

amaro-drom-baner-021

Циљеви удружења

Допринос у унапређењу нивоа образовања Рома

Промовисање Једнаких права за све

Оснаживанје Ромкиња кроз обуке и едукацију