Центар за развој ромске заједницe
,,Амаро Дром“.


О нама


Удружење Центар за развој ромске заједницe ,,Амаро Дром“ је невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области унапређења положаја Ромкиња, образовања и еманципације ромске популације посебно младих у циљу бржег укључивања Рома у све савремене токове друштвеног живота.

Циљеви


У остваривањусвојих циљева Центар за развој ромске заједнице „Амаро дром“промовише интересе жена, младих без обзира на њихов социо економски положај, расу, етничку и културну припадност, политичка и верска убеђења, сексуалну орјентацију, инвалидност или било који други облик различитости.

Досадашњи пројекти


ДИЛС ОБРАЗОВНА ИНКЛУЗИЈА РОМА циљ да се постигне потпун обухват деце у образовном систему , једанакост у образовању, редовност похађања наставе за децу основно школског узраста .Финасирање Министарства просвете науке и технолошког развоја, Фонда за образовање Рома, Министасртва здравља, Министарства рада и социјалне политике,Светске банке.Обухваћено 25 детета ППП, 31 дете првог разреда.

Здрави зуби лепши осмех финансирано од Министарства здравља са циљем да имамо здравије и лепше зубе и боља хигијена уста и зуба у ромској заједници пружање бепслантне услуге лечење и поправке зуба као и протезе.Обухваћено преко 300 корисника.

Политичка партиципација Ромкиња на западном Балкану финансирао Care international. Обухваћено 80 Ромкинја из целе Србије учешћем на радионицама информисано како да се укључе и буду део друштвених токова у политици. Иницијатива з арани развој и снажни од почетка су два пројекта која су реализована са циљем да најмлађи добију подршку у раном развоју из ромске заједнице .Пројекат финансирао Романипен, ЦИП и Фонд за отворено друштво Лондон. 30 породица је прошло радионице са циљем да деца буду део образовног система од 3 до 7 година. Више од 100 детета је имало учешће у радионицама, посетили установе , ишло на излете , учествовали у представама, имали активно учешће и добило подршку у школском прибору . 18 детета је сада образовног система од 3 до 5,5, година и сва деца су део образовног система предшколског програма имамо потпун обухват све ромске деце у ППП.Уређено два ромска насеља од дивљих депонија, формиран локални тим који ради на унапређењу положаја ромске заједнице.

ЦРРЗ Амаро дром је иницијатор за ит+зраду стратешких докумената и учесник сарадник на радним групама у изради националних стратешких докумената . Чланови Ромске женске мреже, чланови СКРУГа, чланови Балканског ромског форума, чланови ИРУ- светске ромске организације, чланице мреже Ромкиње против насиља, чланови мобилног тима за имплементацију ЛАП за унапређење положаја ромске заједнице.Чланови мреже reyn и reynsa.

Циљеви удружења


Удружење Центар за развој ромске заједницe ,,Амаро Дром“