Образовање најмлађих генерација као покретача основа – ЕГАЛ против дискриминације

Uticaj diskiminacije na školovanje romske dece
15/12/2020
Druga radionica – Amaro drom
12/04/2021

„Obrazovanje najmlađih generacija kao pokretača osnova – EGAL protiv diskriminacije

Projekat „Obrazovanje najmlađih generacija kao pokretača osnova – EGAL protiv diskriminacije“ realizuje opština Smederevska Palanka u saradnji sa organizacijom CRRZ Amaro drom kao deo šireg programa „Podrška EU inkluziji Roma- Osnaživanje lokalnih zajednica“ koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština, a finansira Evropska unija.

Trening za vršnjačku edukaciju o kulturi i tradiciji Roma
Uz propisane mere sprovodile su se aktivnosti na rastojanju i rad u manjim grupama. Radionice su realizovane u Osnovnoj školi ,,Olga Milošević“ zbog pristupačnosti dece iz romskog naselja . Održana 4 vršnjačka treninga o kulturi i tradiciji romske nacionalne manjine sa 33 učesnika/ca. Angažovano 2 facilitatora koji su realizovali obuku sa učenicima od 5. Do 8. razreda osnovnog obrazovanja.
Za vršnjačku edukaciju pripremljena prezentacija o poznatim Romima, kakva je romska kultura i tradicija , kakav je jezik romske nacionalne manjine. Deca koja su prošla vršnjačku edukaciju stekla su znanja i veštine da rade sa najmlađima i da sarađuju sa svojim školskim parlamentima koji bi imali aktivnosti godišnje interkulturalnosti gde bi na taj način imali uticaj na smanjenje diskriminacije i poštovanje različitosti i tolerancije. Aktivno učešće svih učesnika su doprineli facilitatori , pedagog škole i direktor škole koji je obezbedio veći prostor zbog propisanih zdravstvenih mera.
Prisustvovalo je ukupno 33 učesnika i dva facilitatora kao i članovi projektnog tima koji su pratili tok realizacije aktivnosti ,lokalni mediji koji su pratili aktivnosti.