Едукација најмлађих генерација као антидискриминациона полуга – ЕГАЛ
10/12/2020
Образовање најмлађих генерација као покретача основа – ЕГАЛ против дискриминације
23/12/2020

Uticaj diskiminacije na školovanje romske dece

Da bi smo pomogli romskoj zajednici koja ima svoje autentične etničke, nacionalne i kulturne karakteristike i tradiciju, da se integriše u društvu podrazumeva da se trebaju poštovati razlike i da se u njihovim okvirima traži sistemsko rešenje da ne bi dolazilo do diskriminacije samo zato što neko ima različite običaje kulturu ili jezik.
Potrebno je da mere budu kvalitetne i usmerene na budućnost dugoročnog karaktera , a koje će dati svoje rezultate za pet ili više godina kada stasaju nove generacije koje će ih usvojiti kao prirodne u ranom dobu života i koja će na njima i odrastati.

Potrebno je na osnovu mera pratiti ishode u kontinuitetu prilagođavati ih potrebama i realnim okolnostima radi poverenja romske zajednice. Dosadašnje mere su bili značajne u strateškim dokumentima koji su se sprovodili, ali nakon toga nije bio kontinutitet u praćenju .

Te se može reći da ad-hok akcije koje traju samo dok traje fokus na nekom pitanju, ali se nakon nekog vremena od njih odustane zbog nedostatka sredstava, političke volje, ili kombinacije ta dva faktora. Različiti oblici diskriminacije u obrazovnom sistemu je faktor koji ugrožava ostvarivanja prava romske zajednice u oblasti obrazovanja.
Romski učenici koji su izloženi različitim oblicima diskriminacije ima na njih negativan efekat tokom obrazovanja, izbegavanje vršnjaka, segregacija, nepoštovanje različitosti drugih kultura, dešava se i da napuštaju školovanje.

Što se pominje u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja

https://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/strategija_za_socijalno_ukljucivanje_roma_i_romkinja_2016_2025_0.pdf

Zato je veoma važna podrška romskim učenicima u prilagođavanju programa tokom obrazovanja, rad sa roditeljima kao i rad ne sa jednim učenikom nego sa jednim odeljenjem da učenik iz romske zajednice bude prihvaćen.
Zbog toga je osnovni razlog za donošenje Strategije stvaranje uslova za socijalnu uključenost Roma i Romkinja , smanjenje siromaštva i suzbijanje diskriminacije. Ostvariti pun pristup ostvarivanju ljudskih prava romske nacionalne manjine.