Едукација најмлађих генерација као антидискриминациона полуга – ЕГАЛ

Утицај дискиминације на школовање ромске деце
06/11/2020
Uticaj diskiminacije na školovanje romske dece
15/12/2020

Име пројекта: Едукација најмлађих генерација као антидискриминациона полуга – ЕГАЛ
Реализује : Република Србија, општина Смедеревска Паланка у партнерству са ЦРРЗ Амаро дром.
Финансира: Европска унија у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина

Трајање пројекта: 12 месеци
Анти-дискриминација и промоција једнакости ромског становништва
Циљ пројекта: Релевантни специфични циљ позива релевантне за ову акцију је: Подршка активностима које имају за циљ борбу против дискриминације и промовисање једнакости ромског становништва; се испуњава директно. Активности су у складу са секторима и темама позива и директно се баве социјалним укључивањем младих Рома и борбом против дискриминације и промоцијом људских права. Дефинисани специфични циљеви заснивају се на претходној анализи и локалним потребама циљне популације. Акција разматра посебну релевантност, укључивање група у неповољном положају, које ће такође бити циљано.
Реализовано : Одржано две дводневне радионице за 20 родитеља који су се упознали са врстама дискриминације које постоје. Радионице су предвиђене и за Роме и за већинску заједницу повећања свести о дискриминацији и проблемима који постоје и са којима се ромско становништво суочава. Важан аспект ове активности је да научи родитеље како да препознају дискриминацију и који механизми постоје и како спречити дискриминацију.
Оснажено 20 родитеља који могу да подстакну позитивну атмосферу породице и саме заједнице да се смањи дискриминација и побољша инклузија Рома. Промена у приступу значи утицати на стереотпие о ромској заједници и предрасуде , изградити свест и међу припадницима ромске националне мањине о значају образовања и важности образовања за будућност сваког појединца, представља образовање као инструмент са којим могу самостално побољшати њихов социјални положај и кроз које могу супротстављати се дискриминацији и неједнакостима, истовремено повећавајући капацитете локалних институција за међусекторску сарадњу и акције у вези са ромским питањима .

Реализовано: Организацијом једнодневне обуке, најмање 15 представника локалних институција стећи ће знање и разумевање о теми анти-дискриминације. Тренинг преноси знање учесницима о различитим нивоима и врстама дискриминације, правном оквиру који се односи на недискриминацију на свим нивоима, људским и мањинским правима, садржају стратегије за борбу против дискриминације, примена локалних механизама за борбу против дискриминације итд. .Циљ је подизања свести представнике локалних институција у свом непосредном раду на локалном нивоу са ромском заједницом .
Одржан једнодневни тренинг о анти-дискриминацији за најмање 15 особа, који ће своје стечено знање применити у својим институцијама у раду са децом и родитељима.