ШКОЛОВАЊЕ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ИЛИ ПРИМЕНИ АНТИДИСКРИМИНАЦИЈУ
10/02/2020
Положај ромске заједнице у друштву
14/02/2020

Информатор за упис у ПППП и ППП 

Српски језик: Упис у припремни предшколски програм
Ромски језик: Пало рамосарипе анде потељаримаско англалшколако програмо

Драги родитељи ,
За ваше дете је важно да се укључи у обавезни прпремни предшколски програм и да га редовно похађа. Редовно похађања програма децу припрема за лакши и успешан почетак у основношколском програму. Деца која се упишу у образовни систем од 3,5 до 5 година омогућава прилагођавање у прирпемном обавезном предшколском програму, а деца која буду редовно похађала припремни предшкослки програм ППП омогућилће лакше укључивање у основну школу. Омогућимо деци да буду социјално укључена и у раном узрасту буду део образовног система.
Ране године утичу на њихов развој

Са колико година дете може да се упише током раног развоја у образовни систем?
Од 3 -5,5, година деца су укључена у раном развоју. Свако треће дете и наредно дете у породици остварује бесплатан програм похађања раног развоја 8 сати бепслатног боравка у установи образовања која је донета одлука Скупштине општине Смедеревска Паланка. Деца узраста од 5,5 до 6,5 година могу да се упишу у прирпемни предшколски програм. Свако дете које се упише у том узрасту обавезно је да редовно похађа прирпемни предшкослки програм.

Да ли је обавезно ?
Да прирпемни предшколски програм је обавезан, право детета и обавеза родитеља је обезебди редовно похађања у ППП прирпемном предшколском програму. Обавеза је и установе образовања која је надлежна да упише ваше дете у ППП.У раном развоју је значајан за децу јер се лакше укључују у све активности током каснијег образовања.

Када почиње упис ?
Упис почиње од 1. Марта и тада можете да посетите Дечију установу , вртић Чика Јова Змај .
Информације током уписа добијате од надлежне интитуције када се пријавите.Документа која су вам потребна: доказ о завршеном лекарском прегледу , извод из матичне књиге , и копија личне карте родитеља.

Коме се обратити са додатне информације?
Предшколској установи дечијем вртићу
Општинским органима надлежним за образовање и социјална питања
Педагошким аисстентима
Невладиним организацијама на локалу