Званичнo потписивање уговора о гранту

Конференција ромске заједнице и локалних институција
21/12/2019
Егал против дискриминације
20/01/2020

     

Званичним потписивањем уговора о гранту у просторијама Сталне конференције градова и општина (СКГО), 3. септембра 2019. године, почела је реализација 36 пројеката у оквиру грант шеме програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“. Програм спроводи СКГО, а финансира Европска унија.

Грант шема подржава пројекте који имају за циљ јачање положаја ромске популације у локалним заједницама, кроз имплементацију приоритетних националних и локалних стратешких мера у области запошљавања, борбе против дискриминације и промоције равноправности ромске популације.

Вредност грант шеме је 2 милиона евра, вредност грантова од 40 до 60 хиљада евра, а трајање пројеката је од 9 до 15 месеци. У оквиру Партије 1: Иницијатива за активно запошљавање ромског становништва, предвиђена средстава у износу од 1,4 милиона евра за запошљавање ромског становништва додељена су следећим локалним самоуправама: У оквиру Партије 2: Борба против дискриминације и промовисање равноправности ромског становништва, предвиђена средства у износу од 600 000 евра за пројекте који подржавају борбу против дискриминације и унапређују равноправност ромског становништва додељена су следећим локалним самоуправама:

• Град Пирот
• Град Крагујевац
• Општина Коцељева
• Град Прокупље
• Град Шабац
• Град Бор
• Општина Дољевац
• Општина Бачка Паланка
• Град Нови Сад – Управа за социјалну и дечију заштиту
• Општина Лебане
• Општина Смедеревска Паланка
• Град Суботица

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2225/pocinje-realizacija-36-projekata-u-okviru-programa-podrska-eu-inkluziji-roma#group-5