Редовне активности организације
06/05/2019
Конференција за новинаре „Царе Интернатионал Балканс“
04/08/2019

Циљ: Унапређивање локалних механизама подршке деци из ускраћених група и њиховим породицама. Акција „Укључи се“ има за циљ да одговори на проблем осипања деце из основног образовања са којима се суочава општина Смедеревска Паланка. Разлози за осипање су боравак у азилу, сиромаштво, неакедватно примењивање инклузивне политике и недовољно сензибилисан и едукован кадар школе.

Акцију спроводи Центар за развој ромске заједнице „Амаро дром“ у сарадњи са ОШ „Олга Милошевић“ .

Повећан број деце у редовности похађања наставе, смањена дискриминација и различитост. Повећање укључености родитеља и деце у ван наставним активностима и на тај начин уважени. Кутак за родитеље повећана транспарентост информација ученик-школа-родитељ. Пружањем додатне подршке деци у настави кроз индивидуалан план рада деца постижу боље резултате у напредовању и стицању знања и вештина. Пројекат акцијом Укључи се дорпинос даје деци инклузијом до образовања.

 

Укључена деца у образовни систем и пружена им подршка. Успостављање сарадње образовних институција и невладиног сектора .

Организовање семинара поводом акције ,,УКЉУЧИ СЕ“ ,,Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и преирању позитивне школске климе“. Јачање компетенција наставног И стручног кадра који пружа додатну подршку деци. Запослени у школи , предшколској установи невладиној организацији као И чланови Тима за смањење осипања из образовања су оспособљени И сензитивисани за применом различитих активности које смањују ризик од осипања деце из образовања.