Укључи се
08/05/2019

Након девет година рада да је тренутно у ПУ уписан значајан број Ромске деце у образовни систем.

Рад организације развија толеранцију и мултикултуралност, да се свако дете осећа уваженим и рамноправним чланом наше заједнице и друштва.Једнакост у образовању, редовност похађања током образовања као и сарадња родитељ образовна установа и деца са децом кроз разбијање предрасуда о ромској заједници и смањење стереотипа и дискриминације у друштву.

Како би смо постигли потпун обухват у образовном систему у ППП , од 2011.године постаје традиција да сваке године радимо кампању у ромским насељима ,,Упише своје дете дете“ са предшколском установом Чика Јова Змај из Смедеревске Паланке.

У циљу неговања традиције и културе ромске заједнице сваке године обележавамо Светски дан Рома – 8 април: Кроз музику и игру, плес, пригодну презентацију, рецитацију, књижевне вечери, уз сарадњу свих актера на локалном и националном нивоу са циљем да укажемо на важност међусобног поштовања, уважавања разлчитости, културе и обичаја свих народа учешће на традиционалним ромским играма у Пироту .