Добродошли на наш сајт

Укратко о нама

Мисија

Удружење Центар за развој ромске заједницe ,,Амаро Дром“ је невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области унапређења положаја Ромкиња, образовања и еманципације ромске популације посебно младих у циљу бржег укључивања Рома у све савремене токове друштвеног живота.

...

У остваривању својих циљева Центар за развој ромске заједницe „Amaro drom“ промовише интересе жена, младих без обзира на њихов социо економски положај, расу, етничку и културну припадност, политичка и верска убеђења, сексуалну орјентацију, инвалидност или било који други облик различитости.

amaro-drom-baner-021

Циљеви удружења

Допринос у унапређењу нивоа образовања Рома

Промовисање Једнаких права за све

Оснаживанје Ромкиња кроз обуке и едукацију